250x250 ad

Waqtiyada Salada

Fadlan U Gargaara

Quba Masjid

jidka janada

Ali Sufi Home Academy

Cunto Karis

Sheeko Qosol Badan

BBC Radio

BBC NEWS

 E-mail
 

Waxaan u mahadineynaa walaalaheen alimuse.com 

Reciter : Sh. Mohammad Ayyub

Surah No

Surah Name

Listen MP3

ZIP File

1

Al-Fatihah

Listen

Download

2

Al-Baqarah

Listen

Download

3

Al-Imran

Listen

Download

4

An-Nisa'

Listen

Download

5

Al-Ma'idah

Listen

Download

6

Al-An'am

Listen

Download

7

Al-A'raf

Listen

Download

8

Al-Anfal

Listen

Download

9

At-Taubah

Listen

Download

10

Yunus

Listen

Download

11

Hood

Listen

Download

12

Yusuf

Listen

Download

13

Ar-Ra'd

Listen

Download

14

Ibrahim

Listen

Download

15

Al-Hijr

Listen

Download

16

An-Nahl

Listen

Download

17

Al-Isra

Listen

Download

18

Al-Kahf

Listen

Download

19

Maryam

Listen

Download

20

Ta Ha

Listen

Download

21

Al-Anbiya'

Listen

Download

22

Al-Hajj

Listen

Download

23

Al-Mu'minun

Listen

Download

24

An-Nur

Listen

Download

25

Al-Furqan

Listen

Download

26

Ash-Shu'ara'

Listen

Download

27

An-Naml

Listen

Download

28

Al-Qasas

Listen

Download

29

Al-'Ankabut

Listen

Download

30

Ar Room

Listen

Download

31

Luqman

Listen

Download

32

As Sajdah

Listen

Download

33

Al Ahzab

Listen

Download

34

Saba'

Listen

Download

35

Fatir

Listen

Download

36

Ya Sin

Listen

Download

37

As-Saffat

Listen

Download

38

Sad

Listen

Download

39

Az-Zumar

Listen

Download

40

Ghafir

Listen

Download

41

Fussilat

Listen

Download

42

Ash-Shura

Listen

Download

43

Az-Zukhruf

Listen

Download

44

Ad-Dukhan

Listen

Download

45

Al-Jathiya

Listen

Download

46

Al-Ahqaf

Listen

Download

47

Muhammad

Listen

Download

48

Al-Fath

Listen

Download

49

Al-Hujurat

Listen

Download

50

Qaf

Listen

Download

51

Az-Zariyat

Listen

Download

52

At-Tur

Listen

Download

53

An-Najm

Listen

Download

54

Al-Qamar

Listen

Download

55

Ar-Rahman

Listen

Download

56

Al-Waqi'ah

Listen

Download

57

Al-Hadid

Listen

Download

58

Al-Mujadilah

Listen

Download

59

Al-Hashr

Listen

Download

60

Al-Mumtahinah

Listen

Download

61

As-Saff

Listen

Download

62

Al-Jumu'ah

Listen

Download

63

Al-Munafiqun

Listen

Download

64

At-Taghabun

Listen

Download

65

At-Talaq

Listen

Download

66

At-Tahrim

Listen

Download

67

Al-Mulk

Listen

Download

68

Al-Qalam

Listen

Download

69

Al-Haqqah

Listen

Download

70

Al-Ma'arij

Listen

Download

71

Nooh

Listen

Download

72

Al-Jinn

Listen

Download

73

Al-Muzzammil

Listen

Download

74

Al-Muddaththir

Listen

Download

75

Al-Qiyamah

Listen

Download

76

Al-Insan

Listen

Download

77

Al-Mursalat

Listen

Download

78

An-Naba'

Listen

Download

79

An-Nazi'at

Listen

Download

80

'Abasa

Listen

Download

81

At-Takwir

Listen

Download

82

Al-Infitar

Listen

Download

83

Al-Mutaffifin

Listen

Download

84

Al-Inshiqaq

Listen

Download

85

Al-Buruj

Listen

Download

86

At-Tariq

Listen

Download

87

Al-A'la

Listen

Download

88

Al-Ghashiyah

Listen

Download

89

Al-Fajr

Listen

Download

90

Al-Balad

Listen

Download

91

Ash-Shams

Listen

Download

92

Al-Lail

Listen

Download

93

Ad-Duha

Listen

Download

94

Ash-Sharh

Listen

Download

95

At-Tin

Listen

Download

96

Al-'Alaq

Listen

Download

97

Al-Qadr

Listen

Download

98

Al-Baiyinah

Listen

Download

99

Az-Zalzalah

Listen

Download

100

Al-'Adiyat

Listen

Download

101

Al-Qari'ah

Listen

Download

102

At-Takathur

Listen

Download

103

Al-'Asr

Listen

Download

104

Al-Humazah

Listen

Download

105

Al-Fil

Listen

Download

106

Quraish

Listen

Download

107

Al-Ma'un

Listen

Download

108

Al-Kauthar

Listen

Download

109

Al-Kafirun

Listen

Download

110

An-Nasr

Listen

Download

111

Al-Masad

Listen

Download

112

Al-Ikhlas

Listen

Download

113

Al-Falaq

Listen

Download

114

An-Nas

Listen

Download

 

Comments  

 
0 #1 x.m.u.s@hotmail.com 2014-11-09 21:58
Xisbiga midenta umada somalia
Quote
 
 
0 #2 x.m.u.s@hotmail.com 2014-11-09 21:59
Suratu baqra
Quote
 
 
+1 #3 Masha Allah 2015-01-12 12:58
Masha Allah
Quote